Bon na innowacje

Yankęs Sp. z o.o. realizuje przedsięwzięcie
pn. " Opracowanie urządzenia elektronicznego Wirtualny Asystent"
dofinansowane z Funduszy Europejskich
w ramach projektu: " Dolnośląski Bon na Innowacje".

Wartość przedsięwzięcia: 72 000,00PLN
Dofinansowanie ze środków publicznych:
-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 55 080,00PLN
-budżet Województwa Dolnośląskiego: 9 720,00PLN